Eenzaamheid

Gevoel van alleen zijn

Voel jij je wel eens eenzaam of alleen? Op een druk feestje of op een moment van stilte thuis? Of voel je je vaak niet begrepen? Dit gevoel kan tijdelijk zijn, maar soms kan het gevoel van eenzaamheid (te) lang aanhouden. We spreken van eenzaamheid wanneer iemand zich niet verbonden voelt en een (hechte) emotionele band mist met anderen. Het gaat hierbij om een persoonlijke ervaring en voelt daardoor voor iedereen anders. Eenzaam zijn is dan ook niet hetzelfde als alleen zijn. Het gevoel van eenzaamheid ontstaat wanneer de persoonlijke behoefte aan contact met anderen niet voldoende wordt vervuld.

Er zijn diverse factoren die eenzaamheid kunnen veroorzaken. Het verlies of verandering van een relatie, bijvoorbeeld door scheiding, overlijden of verhuizing van een goede vriend of vriendin, is één van de oorzaken. Het gemis van het je begrepen voelen binnen bestaande relaties kunnen je eveneens eenzaam doen voelen terwijl je niet alleen bent. Ook omstandigheden kunnen leiden tot eenzaamheid, zoals beperkte financiële middelen hebben voor sociale activiteiten, het verlies van contact met collega’s na ontslag of pensionering of het opnieuw opbouwen van een sociaal netwerk na een verhuizing wat niet goed lukt.

Eenzaamheid en mentaal welzijn zijn nauw met elkaar verbonden. Eenzaamheid komt vaak voor bij mensen met psychische aandoeningen, zoals depressie, angststoornissen of autisme. Mensen met psychische klachten vermijden soms contact en hebben minder behoefte aan interactie terwijl het gevoel van je verbonden willen voelen met anderen er ook is. Grootschalig onderzoek van het Trimbos-instituut uit 2019 toont aan dat mensen die zich eenzaam voelen, een grotere kans hebben om stemmings-, middelen- of angststoornissen te ontwikkelen.

Fiets op brug eenzaamheid a scaled 1

Eenzaamheid kan ook fysieke gevolgen hebben, zoals een verzwakt immuunsysteem, een verhoogd risico op depressie, hart- en vaatziekten en zelfs de ziekte van Alzheimer. Daarnaast kan het leiden tot ongezonde gedragingen, zoals verminderde lichamelijke activiteit, slechte voeding en een toename in het gebruik van verslavende middelen, met alle nadelige gevolgen van dien.

Wees welkom

Wij kunnen met jou kijken naar de oorzaken van eenzaamheid en deze samen met jou gaan aanpakken. We creëren een veilige omgeving waarin we middels de Emotionally Focused Individual Therapy op zoek gaan naar de patronen in het je niet verbonden voelen en welke (vroegere) ervaringen hierbij een rol kunnen spelen. We onderzoeken samen met jou de emotionele banden die niet voldoende tot stand lijken te komen en kijken naar wat jij daarin nodig hebt. Wij bieden begeleiding op maat die jou helpt om jouw eenzaamheid te doorbreken. Ook kennen wij voldoende organisaties waar je naar toe kan voor de praktische invulling van het weer in het leven willen staan. Op deze manier kan je het geleerde uitproberen en tegelijkertijd daar bij ons weer op reflecteren.

Individueel

art depicting human head with emotion depression m 2022 11 09 04 52 13 utc scaled 1

Aanhoudende spanningen, onrust, druk en stress in het dagelijks leven?

15.png

Paniek, schuld-en/ of schaamtegevoel? Gedachten die blijven hangen?

7 1

Verdrietig, hopeloos, somber, piekeren?
Geen zin of energie meer?

symbolic mental health matches 2022 11 02 19 10 52 utc scaled 1

Last van mentale,emotionele en fysieke overbelasting in je leven?

Ouders, kind, ziekte, handicap

Kind met een handicap of beperking?
Hoe om te gaan met de impact?

Ingrijpende gebeurtenisse

Levensveranderende ervaring meegemaakt die te vaak je dag negatief beïnvloedt?

Uitgebreid behandeld aanbod