Relatie

Emotionally Focused Therapy voor relaties

Als Emotionally Focused Therapy (EFT)-therapeuten zijn wij gespecialiseerd in het creëren van veilige verbindingen tussen partners of belangrijke anderen. Wij begrijpen hoe belangrijk het is om een gezonde en liefdevolle relatie te hebben.

Het begin van een relatie is vaak vol spanning, overgave en tederheid. Soms ontstaan problemen aan het begin van de relatie al of na verloop van tijd verandert de dynamiek en kunnen problemen en ruzies de overhand krijgen. Wanneer jullie het gevoel hebben uit elkaar te zijn gegroeid, als één van de partners is vreemd gegaan of wanneer jullie andere relationele problemen ervaren, is het belangrijk om professionele hulp te zoeken.

Het gevoel van vastzitten in een vicieuze cirkel kan ontstaan en dat kan voelen alsof jullie er samen niet meer uitkomen. Willen scheiden is dan vaak nog de enige oplossing die jullie zien. Uit onze ervaring blijkt dat relatietherapie deze negatieve patronen doorbreekt, de intimiteit verbetert en het onderlinge begrip faciliteert. Dat is dan ook de eerste stap naar het herstellen van jullie relatie en samen te werken aan een betere toekomst. Voor jezelf en mogelijk ook jullie kinderen die hier ongevraagd tussen zitten en een belangrijke rol innemen.

Inzichten in vastlopende patronen

Ons doel is om samen met jullie te kijken naar die ongewenste patronen in jullie relatie, hier inzicht in te krijgen en te snappen waarom ze zo zijn ontstaan. Wij helpen jou om onderliggende emoties achter terugkerende, negatieve patronen en ruzies aan de oppervlakte te begrijpen en logisch te maken.

Wij onderzoeken welke gevoelens en emoties aan deze terugkerende patronen ten grondslag liggen door de pijn en spanningen die daarbij horen te erkennen en aan de oppervlakte te krijgen. Wij helpen jullie door dit proces te begeleiden, jullie te laten horen wat er écht gezegd moet worden, steun te geven waar nodig om jullie verantwoordelijkheid te laten nemen voor je woorden, je gevoel en je gedrag.

Relatie

Door hier samen aan te werken en jullie de vaardigheden aan te leren om je gevoel te delen op een manier die de ander kan ontvangen, veranderen we het samenspel tussen jullie op een manier die voor jullie beiden goed is. Dit doen wij door jullie gevoel, gedachten en gedrag als het ware te ondertitelen op een zachte manier.

We begeleiden jullie in het voelen dat je je pijnlijke, kwetsbare gevoel op een veilige manier kan delen zodat jullie leren dat je je kan uitspreken of steun kan vragen aan je partner. Je voelt verbinding met jezelf en met de ander en ervaart dat de ander er écht voor je is, dat je bij de ander hoort, dat je goed genoeg bent, dat er van je gehouden wordt. Datgene wat er zo toe doet.

Met onze kennis, ervaring en expertise helpen we je om te komen tot dat voelen, je kwetsbaar durven opstellen en het delen van je gevoel naar jezelf en de ander. De nieuwe dynamiek die ontstaat, jullie nieuwe verhaal samen, geeft jullie de basis voor een veilige en liefdevolle verbinding in het hier en nu en in de toekomst.

Strategieën verhelderen

In de Emotionally Focused Therapy staat de hechtingstheorie centraal. De hechtingstheorie gaat ervan uit dat de kwaliteit van de hechtingsband die je opbouwt in je eerste levensjaren met je ouders of verzorgers van invloed is op het verloop van jouw verdere sociaal-emotionele, taal- en cognitieve ontwikkeling. Kon je bijvoorbeeld vertrouwen op de beschikbaarheid voor zorg van je ouders, gaven ze jou wat je nodig had, waren ze er voor jou, kon jij veilig de wereld ontdekken? Deze antwoorden leiden tot jouw hechtingsstijl en die basis neem je mee naar je volwassen leven.

Een hechtingsstijl is de manier waarop je je aan een ander bindt en wat voor strategieën je inzet om bij een ander te horen of te voelen dat je goed genoeg bent. Deze strategieën gaan wij met elkaar bekijken en onderzoeken zodat we jullie relatie, en de manier waarop jullie met elkaar omgaan en hoe jullie samen problemen tackelen in het leven, leren begrijpen.

Als je vanaf jongs af aan hebt gevoeld dat je niet hebt gekregen wat je nodig had van je ouders of ouderfiguren – ondanks de goede intenties – kan dit voor een groot deel geheeld worden in een gelijkwaardige, veilige relatie die je met je partner of andere relaties aangaat.

Door de stellen die wij al hebben mogen begeleiden ervaren wij keer op keer hoe fijn het is als de negatieve patronen zo helder aan het licht komen. Wij zien dat door begrip, door het logisch maken van wat er gebeurt, door alle ervaringen die jullie hebben meegemaakt en het uitspreken van jullie gevoel, de intimiteit, het vertrouwen in jezelf en onderling begrip voor elkaar verbetert. We zien dat in de relatie jullie je psychische en mentale gezondheid en veerkracht weer terug kunnen krijgen.

Wij bieden een warme, vriendelijke en veilige omgeving waarin we je helpen om je hechtingsstijl te begrijpen en je uit te spreken als je daarin weer vastdraait. We leren jullie te snappen wat er gebeurt en er samen met compassie en begrip naar te kijken, zodat jullie je naar elkaar toe kunnen keren in plaats van tegenover elkaar komen te staan. Jullie leren elkaar te zien met de fijne kanten én de schaduwzijden – die ieder mens heeft – wat nu geen reden is meer voor ruzie, maar voor begrip. Het einddoel is dat jullie voelen dat jullie er (weer) voor elkaar kunnen zijn.

Toch uit elkaar?

In dit proces kan het natuurlijk ook gebeuren dat jullie toch willen scheiden. Het kan zijn dat jullie tot de conclusie komen dat wat jullie willen in een relatie en wat je daarin nodig hebt niet meer bij de ander kan vinden.
Ook dan zijn we er voor jullie en helpen we jullie om met begrip en compassie voor elkaar, ieder zijn eigen weg te gaan. In veel gevallen blijf je samen ouder van jullie kinderen en dus voor de rest van jullie leven verbonden aan elkaar. Wij helpen bij het in verbinding blijven om als ouders samen op te kunnen blijven trekken.

Andere niet-romantische relatievormen

Niet alleen romantische partners kunnen problemen hebben, maar ook relatieproblemen tussen familieleden, vrienden, collega’s of buren zijn middels de EFT-technieken goed inzichtelijk te krijgen.

Wees welkom

Kom dan ook gerust langs of neem contact op voor overleg.