Ingrijpende gebeurtenissen / trauma

Ingrijpende gebeurtenissen begrijpen door middel van Emotionally Focus Individual Therapy

Soms kunnen gebeurtenissen zo heftig zijn dat ons lichaam en onze geest overweldigd raken. Het trauma wat we oplopen kan zowel fysieke als mentale gebeurtenissen betreffen, zoals het oplopen van (ernstig) fysiek letsel in een verkeersongeval of dit bij een ander zien gebeuren, verlies van een dierbare, seksueel misbruik, fysieke of emotionele mishandeling of verwaarlozing of het meemaken van een natuurramp.

Wanneer we een traumatische ervaring meemaken, kan dit onze manier van denken, voelen, en handelen sterk beïnvloeden. We kunnen ons bijvoorbeeld angstiger voelen, nachtmerries hebben, somber voelen, herbelevingen ervaren of juist vermijdingsgedrag vertonen. Dit kan leiden tot spanningen in ons dagelijks leven en zelfs tot het ontwikkelen van een posttraumatische stressstoornis (PTSS).

Traumaverwerking

Traumatische gebeurtenissen zijn lastig en complex en vereisen veel tijd, geduld en aandacht om te verwerken. Wij onderzoeken samen met jou door middel van de Emotionally Focus Individual Therapy (EFIT) hoe we jouw lijf en systeem kunnen kalmeren door jouw trauma te verwerken.

We willen je helpen om je gehoord te voelen, om je de ruimte geven om te voelen wat je voelt. We leren jouw je eigen specifieke ervaring te begrijpen en compassie te hebben voor de logische gevolgen en effecten. We onderzoeken hoe jouw trauma je huidige leven beïnvloedt en hoe we daar verandering in teweeg kunnen brengen.

Ingrijpende gebeurtenisse

Wees welkom

Onze focus ligt op het bieden van veilige en empathische zorg die is afgestemd op wat jouw wensen en behoeften zijn waarbij jij het tempo bepaalt.Neem vooral contact met ons op om te zien hoe wij jou kunnen helpen.

Individueel

art depicting human head with emotion depression m 2022 11 09 04 52 13 utc scaled 1

Aanhoudende spanningen, onrust, druk en stress in het dagelijks leven?

15.png

Paniek, schuld-en/ of schaamtegevoel? Gedachten die blijven hangen?

7 1

Verdrietig, hopeloos, somber, piekeren?
Geen zin of energie meer?

symbolic mental health matches 2022 11 02 19 10 52 utc scaled 1

Last van mentale,emotionele en fysieke overbelasting in je leven?

Ouders, kind, ziekte, handicap

Kind met een handicap of beperking?
Hoe om te gaan met de impact?

Ingrijpende gebeurtenisse

Levensveranderende ervaring meegemaakt die te vaak je dag negatief beïnvloedt?

Uitgebreid behandeld aanbod