Ouders van een kind met een handicap / ziekte

Kind met diagnose

Als je samen een kind krijgt, dan staat je leven op zijn kop. Alles in je leven ziet er anders uit en de slechte nachten worden met liefde geïncasseerd. Vermoeiend dus, maar ook heel mooi want je bent trotse ouders! 

Maar wat als je te horen krijgt dat je kind een handicap heeft. Dan valt dit mooie plaatje in duigen. Dan voel je de grond onder je voeten wegzakken. Vreugde wat ineens plaats heeft te maken voor heel veel onzekerheid. Want: gaat mijn kind wel leren praten? Kan mijn kind wel leren lopen? Heeft mijn kind een verstandelijke beperking? Wordt mijn kind gepest later? En wat betekent dit allemaal? En hoe moet dit dan met ons werk? Allemaal vragen en onzekerheden die opkomen, naast alle medische zaken die uiteraard voorrang krijgen.

Uitdagingen en gevoel van overleven

Een kind met een handicap heeft een grote impact op het leven van ouders en het gezin als geheel. Naast het dagelijks zorgen voor het kind, heb je als ouders vaak grote zorgen over de toekomst, wordt je geleefd door regelzaken. Dit betreffen praktische zaken, medisch zaken en soms ook financiële zaken. Een ander probleem waar je als ouders mee geconfronteerd kan worden, is dat de ontwikkeling van het kind niet gelijkmatig verloopt. Lichamelijke groei kan normaal zijn, maar de verstandelijke en emotionele ontwikkeling kan achterblijven. Dit zorgt voor extra uitdagingen in de opvoeding van het kind.

Ouders, kind, ziekte, handicap

Impact op je leven

Een kind met een handicap heeft een grote impact op het leven van ouders en het gezin als geheel. Naast het dagelijks zorgen voor het kind, heb je als ouders vaak grote zorgen over de toekomst, wordt je geleefd door regelzaken. Dit betreffen praktische zaken, medisch zaken en soms ook financiële zaken. Een ander probleem waar je als ouders mee geconfronteerd kan worden, is dat de ontwikkeling van het kind niet gelijkmatig verloopt. Lichamelijke groei kan normaal zijn, maar de verstandelijke en emotionele ontwikkeling kan achterblijven. Dit zorgt voor extra uitdagingen in de opvoeding van het kind.

Het opvoeden van kinderen met een beperking vraagt doorgaans meer van ouders dan bij andere kinderen. Je moet bewuster bezig zijn met de toekomst van je kind. Het gaat dan vooral over het maken van keuzes die het belangrijkst zijn voor de ontwikkeling en het welzijn van je kind. Dit gaat verder dan alleen je eigen wensen en meningen.

Je hebt ook rekening te houden met de impact van de normen en waarden van de samenleving. Je ervaart vaak onbegrip van vrienden en familie die niet beseffen wat het betekent om 24 uur per dag, zeven dagen per week, bij je kind te moeten zijn. Alles erom heen moet gepland worden. Deze zorg vraagt dusdanig veel van je gezin dat het niet te voorkomen is dat je contacten verliest. Al deze aanpassingen en veranderingen hebben veel impact op jou en je gezin.

Naast ouders, worden ook broers en zussen van zorg-intensieve kinderen vaak geraakt. Het opgroeien met een broer of zus met een handicap of chronische ziekte heeft een impact op hun ontwikkeling en leven. Zij groeien op als “brussen” en zijn al op jonge leeftijd mantelzorger.

Verwerking en acceptatie

Helaas wordt er in de samenleving vaak meer nadruk gelegd op zelfredzaamheid dan op welbevinden, terwijl de ontwikkeling van praktische vaardigheden en kennis soms voor frustratie kan zorgen bij het kind. Het is daarom van belang dat ouders van kinderen met een beperking of ziekte de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben waar begrip voor hun situatie een groot onderdeel van is. Zij hebben de steun nodig om overeind te blijven in al deze stress. Op die manier kunnen zij hun kind optimaal begeleiden in de ontwikkeling en bijdragen aan een betere toekomst voor het gezin als geheel.

Samenwerking met Ronald McDonald

 

Ik, Esther, snap heel goed waar je tegen aanloopt en welke gevoelens hierbij ongevraagd een rol spelen. Ook de druk die het geeft op je relatie kan groot zijn. Ik ben ervaringsdeskundige met een dochter met het Moebius syndroom. Het bieden van begeleiding bij dit thema is één van de mogelijkheden in onze praktijk. Bij het aanvragen van een PGB kan ik ook ondersteuning bieden.

www.kinderfonds.nl.

Kinderfonds logo online 1

Individueel

art depicting human head with emotion depression m 2022 11 09 04 52 13 utc scaled 1

Aanhoudende spanningen, onrust, druk en stress in het dagelijks leven?

15.png

Paniek, schuld-en/ of schaamtegevoel? Gedachten die blijven hangen?

7 1

Verdrietig, hopeloos, somber, piekeren?
Geen zin of energie meer?

symbolic mental health matches 2022 11 02 19 10 52 utc scaled 1

Last van mentale,emotionele en fysieke overbelasting in je leven?

Ouders, kind, ziekte, handicap

Kind met een handicap of beperking?
Hoe om te gaan met de impact?

Ingrijpende gebeurtenisse

Levensveranderende ervaring meegemaakt die te vaak je dag negatief beïnvloedt?

Uitgebreid behandeld aanbod