Business coaching

Merkt u als werkgever dat uw personeel niet alleen maar uw resources zijn? Maken uw mensen het bedrijf? Ziet u dat het belangrijk is dat uw mensen zich tevreden en blij voelen? Dat zij kunnen doen waar ze goed in zijn? Snapt u dat een goede balans tussen werk en privéleven belangrijk is?

Huispsycholoog

Als werknemer is het fijn om te weten dat er een baas achter hen staat, ook wanneer het even niet zo lekker loopt. Onverwachtse wendingen in het leven van uw werknemers kan het welzijn van uw medewerkers negatief beïnvloeden.

Om uw werknemers te ondersteunen en gezond te houden, kunt u ons inschakelen als ‘huispsycholoog’. Wij bieden diverse mogelijkheden om uw werknemers te begeleiden in onder andere overbelastings- of burnoutklachten, ziekte of verlies van een dierbare. Ook bij conflicten tussen collega’s op ieder niveau, wanneer de werk-privé balans ver te zoeken is of andere gebeurtenissen die in het leven voor komen, zijn wij er om samen met u en uw medewerkers te kijken wat er nodig is.

IMG 4551 scaled 1

We bieden uw medewerker een traject aan waarbij we kijken naar uw medewerker als individu en zijn/ haar of hen behoeftes. Ook in onze business coaching werken we middels de EFIT, oftewel de Emotionally Focused Individual Therapy.

Een professionele therapie waarbij we u en/ of uw collega’s helpen om zich bewust te worden van de interne patronen die men vaak gevangen houdt. Door deze patronen te snappen, te doorvoelen en in de sessies te ervaren komen we tot veranderingen die blijvend zijn.

Preventie

Juist de preventieve aanpak door bijvoorbeeld al bij een eerste signaal contact op te nemen en te kunnen sparren over wat er gebeurd, maakt dat uw personeel zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelt. Er wordt voor ze gezorgd door te erkennen dat ‘happyness op de werkvloer’ er toe doet voor u als werkgever.

We kijken welke invloed het werk, de organisatie en/ of het privéleven op het welzijn van uw medewerker heeft. We kijken naar de verhouding tussen werknemer en organisatie, maar ook naar hoe uw medewerker zich verhoudt tot zijn/ haar of hen team. Tevens hebben we oog voor welke relatie er bestaat tussen werknemer en taken, werkdruk en andere werkgerelateerde zaken die van invloed zijn volgens uw collega. We kijken daarin met name naar terugkerende negatieve patronen die daarin een belangrijke rol spelen.

Wees welkom

Spreekt dit aanbod u aan, neem dan gerust contact met ons op. Samen kunnen we kijken of er een ‘match’ is en kunnen we ons aanbod toelichten.

Individueel

art depicting human head with emotion depression m 2022 11 09 04 52 13 utc scaled 1

Aanhoudende spanningen, onrust, druk en stress in het dagelijks leven?

15.png

Paniek, schuld-en/ of schaamtegevoel? Gedachten die blijven hangen?

7 1

Verdrietig, hopeloos, somber, piekeren?
Geen zin of energie meer?

symbolic mental health matches 2022 11 02 19 10 52 utc scaled 1

Last van mentale,emotionele en fysieke overbelasting in je leven?

Ouders, kind, ziekte, handicap

Kind met een handicap of beperking?
Hoe om te gaan met de impact?

Ingrijpende gebeurtenisse

Levensveranderende ervaring meegemaakt die te vaak je dag negatief beïnvloedt?

Uitgebreid behandeld aanbod