Relatietherapie EFT tools

Tools

Brieven methode

Prioriteiten stellen

Belangrijke gesprekken

Slaaptips

Plezierige activiteitenlijst

Anti-piekertips

Terugvalpreventieplan

Tussentijdse-evaluatie-formulier

Spanningsthermometer

Uitdagen van gedachten formulier

Uitleg bij het uit dagen van gedachten

Formulier kwadranten voorbeeld

Voorbeelden kernkwadrantenlijst